Urheilumarkkinointi

Pro Imperium Oy on mukana tukemassa nuoria urheilijoita heidän edetessään omalla urapolulla. Haluamme antaa urheilijalle mahdollisuuden keskittyä täysin omaan lajiinsa tuomalla urheilijalle uusia yhteistyömahdollisuuksia ja mahdollistaa näin harjoittelun ja kilpailun tasapainoinen sekä tehokas eteenpäin vieminen.

Työskentelemme sekä yksilö- että joukkueurheilun parissa. Toimimme yleisen urheilumanageroinnin eettisen ohjeistuksen ja toimintatapojen mukaisesti. Yhteistyömme urheilijan kanssa on aina yksilöllisesti suunniteltu, urheilijan tarpeet huomioon ottaen. Toimintamme perustuu laajaan yhteistyöverkostoomme sekä vahvaan kokemukseen yhteystyökonseptien suunnittelusta, sopimusneuvotteluista ja sopimusten valmistelusta.

Olemme tärkeä osa urheilijan taustaryhmää halliten kokonaisvaltaisesti sponsoriyhteistyön, markkinoinnin ja mainonnan. Tavoitteenamme on, että niin urheilija kuin sponsoroijakin tulevat huomioiduksi oikeudenmukaisesti ja molemmat hyötyvät tiiviistä, sujuvasta yhteistyöstä.